Dominique, gedragswetenschapper

‘Afwisseling, uitdaging en ontwikkelmogelijkheden’

‘Als gedragswetenschapper heb je net wat meer afstand van de cliënt. Begeleiders bieden de dagelijkse ondersteuning. Ik bezoek ze ook regelmatig, maar meer vanuit een specifiek doel bijvoorbeeld om de afgesproken begeleidingslijn te monitoren. Met begeleiders bespreek ik vraagstukken waar ze niet zelf uitkomen. Om tot een geschikte aanpak te komen, verzamel ik aanwezige kennis, bestudeer literatuur en schakel met collega’s van mijn team en soms met andere organisaties. Deze afwisseling in taken maakt mijn functie uitdagend.

Ondersteunen vanuit gelijkwaardige relatie

Vrijwel direct na het afronden van mijn studie psychologie ben ik bij de Coppes terecht gekomen. Ik had al wel op diverse plekken praktijkervaring opgedaan. Eerlijk gezegd had de gehandicaptenzorg niet mijn eerste voorkeur, maar het visiegedicht dat in de vacature stond, sprak me erg aan. Nu ik hier werk, ervaar ik het ook echt zo; alles draait om het zo goed mogelijk ondersteunen van de cliënt vanuit een gelijkwaardige relatie en niet om het volgen van protocollen. Je hebt als medewerker ruimte om hier invulling aan te geven. Het viel me ook direct op hoeveel expertise er in huis is rond de visuele beperking.
Ik zie volop mogelijkheden bij de Robert Coppes Stichting om mijn kennis te verdiepen en te verbreden door het volgen van de cursussen uit het leeraanbod. Er wordt van je verwacht dat je je kennis ook deelt. Zo verzorg ik samen met een collega de leermodule Posttraumatische Stress, erg inspirerend en leerzaam om te doen.’

Heb je vragen? Bel of mail naar:

Foto van P&O adviseru
Petra van Antwerpen
P&O adviseur
T: (073) 657 91 57
E: P&O@robertcoppes.nl