Edine, onderzoeker

‘De kenniscirkel vormt de basis voor mijn werk als onderzoeker’

‘Behoefte aan kennis ophalen, kennis aanvullen door onderzoek, vastleggen en weer delen. Deze kenniscirkel vormt de basis van mijn werk als onderzoeker. Meestal ontstaat een onderzoeksvraag in de praktijk; vanuit de dagelijkse ondersteuning van onze medewerkers aan cliënten. Als onderzoekers brengen we de vraag verder in kaart, betrekken we andere samenwerkingspartners zoals Koninklijke Visio, Bartiméus en VU Medisch Centrum en regelen we indien nodig, de subsidieaanvraag.
De onderzoeken zelf kunnen statistische analyses bevatten, maar zijn vaak ook kwalitatief van aard of een combinatie van beiden.
Het onderzoeken van ervaringen en opvattingen bij mensen met een visuele beperking en bijkomende problemen, is uitdagend. Als ik mensen interview, is het belangrijk om aan te voelen of iemand voldoende belastbaar is en om reacties te kunnen duiden.
Extra aandachtspunt vormt het creëren van een veilige situatie als er over gevoelige onderwerpen wordt gesproken.

Van onderzoek naar concrete handvaten

Ik had altijd al interesse om me verder te verdiepen in mentale gezondheid en psychiatrie. Eén van mijn onderzoeken heeft geleid tot concrete handvaten om depressie- en angstklachten onder blinde- en slechtziende mensen bespreekbaar te maken. De resultaten vertalen mijn collega’s en ik in opleidingsmodules voor medewerkers en delen we met andere zorgprofessionals zoals verwijzers en oogartsen zodat zij er in praktijk mee aan de slag kunnen. Deze mijlpalen geven een boost, hier doe je het voor.

Het mooie van mijn werk bij de Robert Coppes Stichting is het vertrouwen dat je krijgt om dingen uit te proberen. Ik kwam hier vanuit een baan bij een zorgverzekeraar en had de wens om te kijken of het werk als onderzoeker bij me past. Ik kreeg de kans om uitdagingen aan te gaan en mijn eigen weg te vinden. Inmiddels voel ik me helemaal thuis binnen het Expertise, Innovatie en Kennis-team en leer nog ieder dag.’

Heb je vragen? Bel of mail naar:

Foto van P&O adviseru
Petra van Antwerpen
P&O adviseur
T: (073) 657 91 57
E: P&O@robertcoppes.nl