Maartje, woonbegeleider

‘Vertrouwen als belangrijke basis’

‘Ik help bewoners bij praktische zaken zoals het plannen van de dag, post of medicijnen, maar ben er vooral ook voor advies en steun. Als begeleider probeer je een gezellige en huiselijke sfeer te creëren.
Veel cliënten hebben, naast hun visuele beperking, aanvullende problemen. De ondersteuningsbehoefte loopt per persoon loopt uiteen. Dit werk vraagt flexibiliteit en creativiteit: je moet goed kunnen inspelen op adhoc situaties. Daarnaast moet je kunnen aansluiten bij iedere cliënt, luisteren en aanvoelen wat er bij hen speelt. Hoe kun je bewoners helpen om hun doelen te bereiken? Begeleiders vervullen vaak een belangrijke rol in hun leven, ze kunnen altijd op ons terugvallen. De basis om met cliënten mee te kunnen veren, ligt in de vertrouwensband die je met hen opbouwt. Als begeleider maak ik deel uit van hun leven, maar net zo goed spelen zij een rol in dat van mij.

Ontwikkelkansen

Ik werk al sinds eind jaren negentig als woonbegeleider bij de Coppes, de laatste jaren vanuit een coördinerende rol. Het werk is naar mijn idee in de basis niet veranderd. De betrokkenheid bij en aandacht voor bewoners is in al die jaren onverminderd groot. Dit voelt goed. Er is aandacht voor de wisselwerking tussen de visuele beperking en de aanvullende problemen van bewoners. Met het team creëren we regelmatig verdiepingsmomenten, we kijken naar ons eigen handelen en proberen hiervan te leren. Op veel vlakken werken we zelforganiserend. We verdelen het werk door te kijken naar ieders kwaliteiten.
Tijdens mijn loopbaan heb ik diverse kansen gekregen om mezelf te ontwikkelen. In mijn beginjaren heb ik een HBO opleiding naast mijn baan gevolgd. Nu zoek ik vooral inhoudelijke verdieping in de vorm van praktische leermodules. Ik vind het prettig om dat wat ik leer, meteen in de praktijk te kunnen toepassen. Hier kun je op allerlei niveaus en over uiteenlopende onderwerpen meedenken en inbreng hebben. Zo blijf je betrokken, ontstaat er een gevoel van saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van de Coppes organisatie.’

Heb je vragen? Bel of mail naar:

Foto van P&O adviseru
Petra van Antwerpen
P&O adviseur
T: (073) 657 91 57
E: P&O@robertcoppes.nl