Violet, coördinator leren en ontwikkelen

‘Draagvlak creëren voor vernieuwing en stimuleren van professionele ontwikkeling’

‘In mijn werk ben ik verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met leren, ontwikkelen en opleiden. Ik werk met veel mensen binnen en buiten onze organisatie samen. Een brede en uitdagende functie in een tijd waarin doorlopende aandacht voor leren en ontwikkelen wordt gezien als belangrijke voorwaarde voor kwaliteit en verbetering van de zorg. Omdat ik onderdeel uitmaak van het team Expertise, Innovatie en Kennis (EIK), kan ik actuele ontwikkelingen binnen de branche snel signaleren. Het creëren van draagvlak voor vernieuwingen beschouw ik als mijn persoonlijke uitdaging.

Inzicht krijgen in mogelijkheden essentieel

Willen we de zorg verder verbeteren dan is inzicht in je persoonlijke en professionele ontwikkeling essentieel. Op welk vlak ontbreekt mogelijk expertise en op welke manier kunnen je hieraan werken?
We kunnen dit proces op allerlei manieren ondersteunen. Denk aan het creëren van een leercultuur en systeem waarin medewerkers input geven, waar ruimte is voor persoonlijke- en teamcoaching, waar expertisegroepen kennis delen, en er regelmatig intervisies en andere creatieve praktijksessies plaatsvinden. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun professionaliteit. Aan het creëren en inzichtelijk maken van mogelijkheden werk ik iedere dag met veel plezier en enthousiasme.

Als ik naar mijn loopbaan kijk, heeft de Coppes me altijd gesteund bij het verwezenlijken van mijn ambities. Ik werkte ruim zes jaar als begeleider wonen en coördinerend begeleider dagbesteding voordat ik de overstap maakte naar deze functie. Ik kreeg de mogelijkheid om de opleiding ‘Learning and Development in Organisations’ naast mijn baan te volgen en het leren en ontwikkelen binnen de organisatie vorm te geven.’

Heb je vragen? Bel of mail naar:

Foto van P&O adviseru
Petra van Antwerpen
P&O adviseur
T: (073) 657 91 57
E: P&O@robertcoppes.nl